Onze publicaties

van Tielhof, Milja. “Schoon genoeg? Wassen in het Aalmoezeniersweeshuis 1666-1760”, Amstelodamum 3 (2022) 121-138.


Moerman, Dániel. “De aanleg van regenbakken in vroegmodern Deventer”, Bulletin KNOB 121:3 (2022) 42-56.

Moerman, Dániel, “The Construction Of Rainwater Cisterns In Early Modern Deventer”, Bulletin KNOB 121:3 (2022) 42-56.


van Dam, Petra, ‘Van stad naar waterschap, waterkwaliteitsbeheer in de eeuwen vóór de WVO (1970)’ in: H. Havekes, D. van der Molen, M. van Rijswick, en W. Wensink red., Over waterkwaliteit gesproken… Verleden, heden en toekomst (Raalte 2021) 8-25.


Moerman, Dániel, “‘Och wod het toch een lutie regenen’: Droogte en waterschaarste in laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa, een geschiedenis van klimaatverandering en sociale veerkracht”, Leidschrift 36:1 (2021) 53-78.

van Roosbroeck, Filip, “The Water Supply of Early Modern Amsterdam: A Drop in the Bucket?”, TSEG 16:2 (2019) 71-91


Blog: Nederland regenland, maar wat als het droog is?

Deze blog van Dániel Moerman is gepubliceerd op historici.nl, een onafhankelijke website voor iedereen met een serieuze interesse in Nederlandse geschiedenis.

%d bloggers liken dit: