Publicaties

Moerman, Dániel, “‘Och wod het toch een lutie regenen’: Droogte en waterschaarste in laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa, een geschiedenis van klimaatverandering en sociale veerkracht”, Leidschrift 36:1 (2021) 53-78.

%d bloggers liken dit: