Over ons team

Petra J.E.M. van Dam

Petra van Dam bekleedt de leerstoel Water- and Environmental History aan de faculteit der geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel wordt gefinancierd door de VU en het Schilthuisfonds. Als vice-voorzitter van de European Society for Environmental History heeft Petra bijgedragen aan de oprichting van de ESEH Summerschools en was zij de organisator van de ESEH Amsterdam 2007 Conferentie, ‘Global Perspectives’. Ze was mede-oprichter van de boekenserie ‘The Environment in History: International Perspective ‘(Berghahn Publishers, Oxford-New York) van Rachel Carson Center for Environmental Studies, (München). Ook is ze redactielid van het wetenschappelijke tijdschrift Environment and History (Cambridge). Ze is mede-oprichter van het Environmental Humanities Center aan de VU en lid van het Amsterdam Sustainable Institute. De kwestie van sociale weerbaarheid en hoe samenlevingen omgaan met veranderingen in de natuur, staan centraal in het onderzoek van Petra.


Petra en haar studenten schreven zo’n 10 boeken en 80 wetenschappelijke en algemene artikelen. Enkele van de belangrijkste schreef zij samen met dr. Milja van Tielhof, senior postdoc bij dit project. Het nieuwste boek van Petra is Van Amsterdams peil naar Europees referentiepeil. De geschiedenis van het NAP tot 2018. Haar volgende boek is Swimming Rabbits. An Amphibious Society dealing with Environmental Change.

Milja van Tielhof

Senior onderzoeker Milja van Tielhof is een breed georiënteerde historicus met een voorliefde voor sociaaleconomische geschiedenis en watergeschiedenis. Ze schreef onder meer boeken over de geschiedenis van de internationale handel en het bankwezen tijdens de Tweede Wereldoorlog en leidde een project over de geschiedenis van het Nederlandse waterbeheer vóór 1800. Relevant voor het huidige onderzoeksproject zijn haar artikelen over watergeschiedenis in toonaangevende tijdschriften als Environment & History. Ook is belangrijk haar hoofdstuk over waterkwaliteit in de vroegmoderne tijd, met tegenstrijdige belangen in de omgang met drinkwater, afvalwater en oppervlaktewater tussen steden en waterschappen in Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (2006). Milja coachte een onderzoeker met het verkennen van de mogelijkheden voor een groot project in de geschiedenis van drinkwater en het schrijven van een pilotstudy, ‘De watervoorziening van het vroegmoderne Amsterdam: A drop in the bucket’ (Van Roosbroeck 2019).

Milja’s nieuwste boek over de geschiedenis van waterbeheer is in 2021 gepubliceerd: Consensus en conflict. Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800.

Dániel Moerman

Dániel Moerman studeerde geschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 2019 afstudeerde aan de Research Master Classical, Medieval and Early Modern Studies. Na een korte periode als docent in Groningen, begon hij als promovendus in het door NWO gesponsorde project Coping with Drought. Een milieugeschiedenis van drinkwater en klimaatadaptatie in Nederland 1550-1850. Als onderdeel van de projectgroep richt zijn onderzoek zich op Oost-Nederland, met name de steden Deventer en Zutphen. Daarbij past hij zijn expertise toe als vroegmoderne historicus gespecialiseerd in sociaal-culturele benaderingen van crisis en veerkracht, met een ecologische twist. Eerder deed hij onderzoek en publiceerde hij over de ervaringen en het veerkrachtige karakter van grensoverschrijdende adel in Oost-Nederland gedurende de Tachtigjarige en de Dertigjarige Oorlog.

Marja Heier

Na haar pensioen besloot Marja Heier weer te gaan studeren. Nu is ze Master of Arts, met de specialiteit architectuurgeschiedenis. Tijdens haar studie aan de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde ze een interesse in water-gerelateerde onderwerpen. Marja heeft onder andere archiefonderzoek gedaan naar cisternen (waterkelders) in Amsterdam in de vroegmoderne tijd. Haar masterscriptie ging over de ontwikkeling van drijvende huizen in Nederland. Marja draagt als vrijwilliger bij aan dit project.

Bart Levering

Bart Levering is in 2019 afgestudeerd van de Bachelor Archaeology aan de Universiteit Leiden met een minor in bouwkunde aan de TU Delft. Hij schreef zijn bachelorscriptie over waterkelders in Amsterdam, waarin gezocht werd naar een verband tussen de afmetingen en inhoud van waterkelders en hun sociale context.

Zijn vervolgopleiding, MSc Conservation of Historic Buildings, volgde hij aan de University of Bath in Engeland. Na zijn terugkeer in Nederland heeft Bart aan verschillende archeologische opgravingen gewerkt, en sinds maart 2021 werkt hij als restaurateur bij De Vink Restauratiewerken. In dit onderzoek is het aan Bart om Milja van Tielhof te ondersteunen met archeologische gegevens van waterinfrastructuur in de West-Friese steden Hoorn en Enkhuizen.

Marit Steman

Marit Steman studeert Global History aan de Vrije Universiteit Amsterdam binnen de Humanities Research Master. In 2020 slaagde zij summa cum laude voor de Bachelor Liberal Arts and Sciences aan University College Utrecht, met de specialisaties psychologie en geschiedenis.

Voor dit project runt Marit de website en communicatie en ondersteunt de onderzoekers met andere taken waar nodig.

%d bloggers liken dit: