Coping with Drought

Omgaan met droogte

Wereldwijd dreigen tekorten aan drinkwater te ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Dit milieuhistorische project onderzoekt hoe mensen zich aanpasten aan schaarste van drinkwater in tijden van droogte in Nederland tussen 1550 en 1850.

Recente berichten

Waterleidingen en bomen

Petra van Dam schrijft in deze vakantieblog over haar vakantie-ervaringen met drinkwatermonumenten.

Heb je een vraag voor ons?