Coping with Drought

Omgaan met droogte

Wereldwijd dreigen tekorten aan drinkwater te ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Dit milieuhistorische project onderzoekt hoe mensen zich aanpasten aan schaarste van drinkwater in tijden van droogte in Nederland tussen 1550 en 1850.

Recente berichten

Van stad naar waterschap

In de middeleeuwen kon men nog gewoon uit de grachten drinken, nu kunnen we ons dat niet meer voorstellen. Lees in deze korte blog wat er is veranderd, en download het hele artikel van Petra van Dam.

Klimaatgeschiedenis voor scholieren

Lees hier een verslag over een masterclass over water en klimaatverandering voor het Pre-University College van de VU, gegeven door promovendus Dániel Moerman.

Heb je een vraag voor ons?