Coping with Drought

Omgaan met droogte

Wereldwijd dreigen tekorten aan drinkwater te ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Dit milieuhistorische project onderzoekt hoe mensen zich aanpasten aan schaarste van drinkwater in tijden van droogte in Nederland tussen 1550 en 1850.

Recente berichten

Waterroom en andere historische lekkernijen

In deze kerstblog schrijft Milja van Tielhof over het watergebruik in de vroegmoderne keuken en het maken van de historische lekkernij “waterroom.”

Heb je een vraag voor ons?