Coping with Drought

Omgaan met droogte

Wereldwijd dreigen tekorten aan drinkwater te ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Dit milieuhistorische project onderzoekt hoe mensen zich aanpasten aan schaarste van drinkwater in tijden van droogte in Nederland tussen 1550 en 1850.

Recente berichten

Waterkwaliteit nu

Vanuit het onderzoeksproject is er veel te lezen over de waterkwaliteit van vroeger. Maar hoe zit het eigenlijk met de waterkwaliteit van nu? Lees het in deze blog!

Heb je een vraag voor ons?