Van stad naar waterschap, waterkwaliteitsbeheer in de eeuwen vóór de WVO (1970)

van Dam, P., ‘Van stad naar waterschap, waterkwaliteitsbeheer in de eeuwen vóór de WVO (1970)’, in: H. Havekes, D. van der Molen, M. van Rijswick en W. Wensink red., Over waterkwaliteit gesproken… Verleden, heden en toekomst (Raalte 2021) 8-25.

%d bloggers liken dit: