Naar een integraler waterbeheer in de jaren 1940: De zorg voor de waterhuishouding

B. Toussaint, ‘Naar een integraler waterbeheer in de jaren 1940: De zorg voor de waterhuishouding’, in: G. Koese (red.), ‘Volkomen buijten gevaar en swarigheijd’, Een Liber Amicorum voor Paul Schevenhoven bij zijn afscheid als archivist-historicus van het hoogheemraadschap van Rijnland (Uitgave in eigen beheer HvR, Leiden 2021).

%d bloggers liken dit: